Praca

Miejsce wykonywania pracy zdalnej

Miejsce wykonywania pracy zdalnej należy ustalić z pracodawcą. Warto znać prawo z tym związane. Od 7 kwietnia 2023 roku moc prawną mają nowe przepisy, dotyczące wykonywania pracy zdalnej. Bez względu na to, czy pracownik pracuje zdalnie, czy hybrydowo należy ustalić, jakie jest miejsce pracy zdalnej. Warto znać zasady oraz prawa związane z miejscem wykonywania pracy zdalnej.

W jaki sposób ustalić wraz z pracodawcą miejsce, w którym będzie realizowana praca zdalna

W zgodzie z art. 6718 Kodeksu pracy osoba, która wykonuje pracę zdalnie w miejscu, który został wskazany i za każdym razem miejsce wykonywania pracy zdalnej jest ustalone ze swoim pracodawcą. Miejscem wykonywania pracy zdalnej nie musi być tylko adres zamieszkania pracownika, można zmieniać lokalizację, ale warunek jest taki, że musi zostać powiadomiony o tym pracodawca i to zaakceptować. Pracodawca musi zostać powiadomiony o zmianie miejsca wykonywania pracy zdalnej, nawet jeżeli ten adres wykonywania pracy zdalnej był już wcześniej zgłoszony, znajdował się na liście miejsc wykonywania pracy zdalnej i zaakceptowany.

Jak złożyć wniosek o zmianę miejsca wykonywania pracy zdalnej

Miejsce, w którym będzie realizowane wykonywanie pracy zdalnej może zostać zgłoszone elektronicznie, bądź papierowo. Opcją elektroniczną jest wysłanie smsa, poinformowanie za pośrednictwem czatu służbowego, albo na platformie kadrowo-płacowej. Warto zapoznać się z

Jeżeli pracownik jest zatrudniony zanim pojawiła się nowelizacja Kodeksu pracy nie musi być podpisywany aneks do umowy. Porozumienie co do określenia miejsca wykonywanej pracy jest inicjatywą ze strony pracodawcy, albo wtedy kiedy pracownik złoży elektroniczny, albo papierowy wniosek o pracę zdalną.

Kiedy okaże się, że pracownik w uzgodnieniu z pracodawcą ma pracować zdalnie, ale stwierdza, że jednak woli pracować w biurze, w towarzystwie innych pracowników. W takiej sytuacji pracownik musi przekazać wniosek o tym, żeby zakończyć pracę zdalną i wrócić do pracy stacjonarnej. Warto zapoznać się z informacjami https://www.tribeperk.com/blog/miejsce-wykonywania-pracy-zdalnej/

Bezpieczeństwo, higiena i ergonomia w miejscu wskazanym przez pracownika

Pracownik musi znać zasady higienicznych warunków pracy, wziąć pod uwagę ergonomię przy organizowaniu miejsca, aby wykonywać pracę zdalną. Aby wykonywać pracę zdalną pracownik musi najpierw zatwierdzić elektronicznie, albo papierowo, iż: zapoznał się z tym, jakie jest ryzyko zawodowe, zaznajomił się z zasadami bezpiecznej i higienicznej pracy zdalnej. Jest zobowiązany do tego, że będzie stosował się do dokumentacji. Miejsce wykonywania pracy zdalnej zapewnia bezpieczeństwo i higienę. Pracodawca ma prawo skontrolować, czy w miejscu wskazanym przez pracownika są egzekwowane zasady bhp. Kiedy pracodawca zwróci uwagę na niedogodności, są dwa wyjścia z takiej sytuacji: zobowiązuje pracownika do zlikwidowania niedociągnięć w określonym terminie. Pracownik mimo to może dalej pracować zdalnie, ponieważ te niedogodności nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i życia. Drugą opcją jest to, że pracownika pracy zdalnej wycofuje z możliwości pracowania zdalnie i określa w jakim terminie ma powrócić do biura.

Zatrudnienie przed nowelizacją Kodeksu pracy

Jeżeli pracownik jest zatrudniony zanim pojawiła się nowelizacja Kodeksu pracy nie musi być podpisywany aneks do umowy. Porozumienie co do określenia miejsca wykonywanej pracy jest inicjatywą ze strony pracodawcy, albo wtedy kiedy pracownik złoży elektroniczny, albo papierowy wniosek o pracę zdalną.

Kiedy okaże się, że pracownik w uzgodnieniu z pracodawcą ma pracować zdalnie, ale stwierdza, że jednak woli pracować w biurze, w towarzystwie innych pracowników. W takiej sytuacji pracownik musi przekazać wniosek o tym, żeby zakończyć pracę zdalną i wrócić do pracy stacjonarnej.

Dodaj komentarz