BiznesMarketing

W czym specjalizuje się agencja brandingowa?

Agencja brandingowa to stosunkowo nowy podmiot na rynku usług marketingowych. Z jej oferty korzystają głównie firmy dążące do uzyskania spójnego, korzystnego i wartościowego wizerunku, który bezpośrednio umożliwia im odniesienie sukcesu na rynku. Agencja brandingowa wspiera swoich klientów we wszystkich działaniach związanych z kreowaniem wizerunku. Oferuje usługi z zakresu identyfikacji wizualnej, brandingu i rebrandingu, z których chętnie korzystają zarówno nowe marki, jak i przedsiębiorstwa z wieloletnią historią.

Zakres specjalizacji agencji brandingowej

Agencja brandingowa to profesjonalna firma, która specjalizuje się w szeroko pojętym brandingu. Jest to złożony, długotrwały i skomplikowany proces, który ma na celu stworzenie nowej marki oraz jej zaprezentowanie odbiorcom. Agencja otacza swoją kompleksową opieką zarówno nowe firmy, które dopiero wkraczają na rynek, jak i wspiera już istniejące podmioty w lepszym dostosowaniu ich wizerunku do współczesnych realiów i oczekiwań aktualnej grupy docelowej. Zakres działalności agencji brandingowej przypomina nieco działania podejmowane przez agencje reklamowe. Istnieje jednak kilka kluczowych różnic, które sprawiają, że usługi obu tych podmiotów różnią się od siebie.

Agencja brandingowa specjalizuje się w kompleksowym procesie budowania wizerunku firm. Z jej usług z powodzeniem mogą skorzystać firmy z niemal wszystkich branży, którym zależy na wykreowaniu jak najkorzystniejszego i najbardziej wartościowego z punktu widzenia klientów wizerunku. Agencja brandingowa koncentruje się więc na wizerunku firmy, któremu podporządkowuje swoje pozostałe działania. Jest on tworzony w oparciu o strategię marketingową, naming oraz branding.

Strategia marketingowa, naming i branding

Pierwszym etapem współpracy z agencją brandingową jest zazwyczaj opracowanie strategii marketingowej. Jest to bardzo wymagające zadanie, które wymaga dogłębnej analizy dotychczasowych działań firmy, jej otoczenia biznesowego, konkurencji oraz określenia mocnych i słabych stron. Nie bez znaczenia pozostają także oczekiwania i preferencje grupy docelowej, które również muszą zostać dokładnie zdefiniowane. Na podstawie tych badań agencja brandingowa przygotowuje business plan, który uwzględnia plan przyszłych działań.

Naming polega natomiast na tworzeniu nazw produktów, usług, a często także samej firmy, jeśli jest ona dopiero powoływana do życia. Agencja proponuje klientowi atrakcyjne nazwy, które wzbudzają pozytywne skojarzenia, ładnie brzmią oraz są związane z strategią wizerunkową marki. Posiadanie ciekawej, łatwo zapadającej w pamięć nazwy jest jednym z kluczy do sukcesu na początkowych etapach istnienia marki.

Nie mniej ważnymi od namingu i strategii marketingowej obszarami, na których skupia się agencja brandingowa jest branding i rebranding. W procesie brandingu powstaje system identyfikacji wizualnej, księga znaku, logo i inne wizualne elementy marki. Rebranding ma natomiast na celu unowocześnienie już istniejącej matki oraz jej lepsze dostosowanie do wymagań współczesnych odbiorów. Z rebrandingu często korzystają także firmy, które z różnych przyczyn utraciły zainteresowanie swoich klientów – proces ten pozwala je im odzyskać oraz ponownie zaistnieć na rynku.

Dodaj komentarz