Technologia

Obsługa stacji transformatorowych SN/nN i SN/SN

Stacje trafo lub trafostacje, to inne nazwy sieci transformatorowych. Przeważnie celem ich działania jest przetwarzanie energii o wyższym napięciu do poziomu niższego napięcia. Najliczniejszą grupę wśród nich stanowią stacje SN/nN i SN/SN. Są to obiekty, które zgodnie z prawem budowlanym podlegać muszą systematycznym przeglądom technicznym. Co warto wiedzieć o obsłudze stacji transformatorowych?

Rodzaje stacji transformatorowych

Istnieją różne typy stacji – mobilne, wolnostojące, budynkowe i napowietrzne. Poszczególne rodzaje mają inne wyposażenie. Np. w stacji napowietrznej znajdują się:

  • układ pomiarowy,
  • ograniczniki przepięć nN,
  • transformator olejowy,
  • rozdzielnica nN,
  • zamontowana na konstrukcji słupowej lub posadowiona jako oddzielne złącze,
  • obwody pierwotne zależne od rodzaju stacji i wymogów zakładu energetycznego.

To nie wszystkie elementy, które składają się na tą stację. Czy przedsiębiorca powinien się znać na jej budowie i sam przeprowadzać jej przeglądy? Obsługą stacji transformatorowej muszą się zajmować osoby, które mają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Nieprofesjonalne działania mogą spowodować awarię, a nawet stworzyć niebezpieczeństwo dla ludzi. Natomiast warto mieć świadomość, jak działają stacje trafo, z czego się składają i pamiętać o obowiązkowych przeglądach.

Jak zorganizować przeglądy stacji transformatorowych?

Rekomenduje się, aby oględziny i przeglądy stacji trafo były przeprowadzane z częstotliwością raz na 6–24 miesięcy (zwykle co 12 miesięcy). Ich wykonawstwo zmniejsza ryzyko awarii.

By uniknąć problemów z usterkami urządzeń SN/nN, warto podjąć współpracę z firmą, która ma odpowiednie urządzenia i rozwiązania, dzięki którym jest w stanie kontrolować stacje i przeprowadzać ewentualne modernizacje, naprawy, serwis. Takim przedsiębiorstwem jest KUEBiP Sebastian Wasztan. Poza zleceniem przeglądów najlepiej wziąć pod uwagę stałą współpracę serwisową, dzięki czemu w przypadku awarii specjaliści przeważnie w ciągu około 2 h zareagują na zgłoszenie bez względu na porę dnia. To duże ułatwienie.

Dodaj komentarz