Biznes

Czym jest new management, czyli nowoczesne zarządzanie?

Management w firmie obejmuje szereg działań, które przyniosą wymierne efekty. Menadżer musi posiadać cechy przywódcze, ale też odpowiednią wiedzę, którą można posiąść na naszych szkoleniach. Po ich ukończeniu gwarantujemy zdobycie nowych kompetencji, które przydatne są do zarządzania firmą i zespołem.

Co oznacza management?

Management jest to zespół działań w biznesie, obejmujący planowanie, koordynowanie, organizowanie i kontrolowanie. Skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi pozwala firmie osiągać zyski. Pracownicy muszą znać cele organizacji, by mogli dążyć do ich realizacji. Zespół zarządzający najpierw wyznacza zadania, a następnie przewodzi grupą, motywują ją do pracy. Kadra kierownicza zależy od struktury przedsiębiorstwa. Im jest większa, tym ma więcej poziomów, a każdy z nich koncentruje się na innych aspektach jej działalności.

Dyrekcja lub zarząd wyznacza osoby na stanowiska kierownicze, biorąc pod uwagę ich wykształcenie oraz doświadczenie. Konieczne jest jednak, by management dostosowywał się do zmian wynikających z polityki danej korporacji. Kierownictwo firmy powinno zadbać o dobry system zarządzania, ale także o szkolenie menadżerów, by mogli rozwijać swoje umiejętności.

Jakie cechy powinien mieć dobry menadżer?

Dobry menadżer zawsze osiąga cele przedsiębiorstwa, Tworzy zgrany zespół, ale kierowanie nim wymaga posiadania odpowiednich cech, jak, np.:

  • komunikatywność,
  • zdolność budowania dobrych relacji w zespole,
  • podejmowanie właściwych decyzji,
  • skuteczność planowania i zarządzania czasem,
  • umiejętność motywowania pracowników,
  • sprawiedliwość i uczciwość,
  • rozwiązywanie problemów w zespole,
  • odporność na stres.

Każdy menadżer powinien być gotowy do rozwijania swoich cech, ale też do zdobywania wiedzy, przekazywanej na szkoleniach stacjonarnych lub online, w celu poprawności podejmowanych decyzji.

Czym jest new management?

Gospodarka rynkowa zmienia się w szybkim tempie. Rośnie konkurencja, a klienci mają coraz większe oczekiwania. New management ma za zadanie budowanie silnej marki, co jest sprawą kluczową do osiągania sukcesów. Nowe trendy w dziedzinie zarządzania dotyczą wielu aspektów. Zautomatyzowany system w zakładzie przynosi oszczędności, ale potrzebna jest wykwalifikowana siła robocza.

Kierownictwo stoi przed wieloma wyzwaniami, by skutecznie zarządzać procesami w celu realizacji celów, niskimi nakładami finansowymi, wspierając pracowników w wykonywaniu zadań. Musi być też gotowe do kierowania zespołem pracującym również zdalnie, co wymaga nabycia odpowiednich umiejętności komunikacyjnych i koordynacyjnych.

Dodaj komentarz