BiznesTechnologia

System ERP 4.0 – nowoczesny system przyszłości

Przemysł 4.0 jest ogromną rewolucją w zakresie podejścia do zarządzania firmą. Jednym ze składników tego przełomu jest oprogramowanie ERP. O tym, jak ważną rolę pełni ono w nowoczesnym przedsiębiorstwie, opowiadamy w niniejszym wpisie. Wyjaśniamy także, dlaczego tak dobrze pasuje ono do wizji przemysłu 4.0. Czy zatem możliwy jest udział w trwającej rewolucji przemysłowej bez systemu ERP?

Co sprawia, że ERP 4.0 jest tak przyszłościowe?

Oprogramowanie ERP zyskuje na popularności jako podstawa trwającej już rewolucji przemysłowej 4.0. Czy taki pogląd może być jednak uzasadniony? Wystarczy zweryfikować, jakie są założenia czwartej rewolucji w przemyśle:

  • Elastyczność. Modułowa budowa systemu ERP oznacza możliwość dowolnego dodawania i usuwania narzędzi dla poszczególnych działów. Wszystkie programy są zintegrowane w jedną bazę danych, ale to użytkownik wybiera, które elementy zostaną wdrożone i w jakim stopniu. Oznacza to łatwość rozbudowy firmy lub zmiany profilu jej działalności, bez przekształcania całego systemu zarządzania zasobami.
  • Mobilność. System klasy ERP dostępny jest na urządzeniach mobilnych. Pozwala śledzić poruszające się pojazdy firmowe czy uzyskiwać dostęp do bazy danych przez notebook lub telefon.
  • Automatyzacja. Wiele procesów i zadań zostaje zautomatyzowana, a obrobione wyniki przedstawiane są w formie czytelnych raportów. Różnego rodzaju anomalie na linii produkcyjnej od razu uruchamiają dział utrzymania ruchu w celu usunięcia ewentualnej wady.
  • Integracja w chmurze. System ERP integruje wszystkie programy działające w przedsiębiorstwie i pozwala na porozumiewanie się między poszczególnymi użytkownikami w czasie rzeczywistym. Podobnie jest z odczytami parametrów produkcji i przekazywaniem ich do działu sprzedaży czy zakupów w celu optymalizacji zapasów magazynowych.
  • Doskonalenie. Systemy klasy ERP są cały czas aktualizowane, a nowe rozwiązania techniczne zostają bardzo szybko wdrożone do działającego oprogramowania. Pomaga w tym modułowa budowa tego rozwiązania oraz ciągłe wsparcie zarówno dla starszych wersji, jak i nowych narzędzi, wprowadzonych przez producenta.

Jak widać, czwarta rewolucja przemysłowa oraz system ERP mają bardzo wiele wspólnych elementów. Nic więc dziwnego, że jest to tak popularne rozwiązanie.

Jak wdrożyć lub zaktualizować oprogramowanie ERP?

Dobrze wykonany, nowoczesny system ERP wdraża się tylko raz. Wymaga to dużych nakładów finansowych związanych z instalacją oprogramowania, migracją istniejących baz danych, szkoleniem pracowników czy budową odpowiedniej infrastruktury. Jednak tak przygotowany system ERP łatwo można zaktualizować czy rozbudować bez ponoszenia dużych wydatków. Wystarczy standardowa konserwacja urządzeń i elementów systemu.

Dodaj komentarz