Prawo

Z jakimi sprawami można zgłosić się do radcy prawnego?

Pomimo istnienia swoistego dualizmu w polskim systemie prawnym, po kolejnych zmianach przepisów, z punktu widzenia klienta uprawnienia radcy prawnego nie różnią się od uprawnień adwokata. Obie strony mogą reprezentować klienta również w sprawach karnych i karnoskarbowych, jednak pod pewnymi warunkami, gdy reprezentantem jest radca prawny. Wyszków czy Warszawa? Miejsce pracy adwokata i radcy nie ma znaczenia. Klient zawsze może liczyć na fachową pomoc w każdej sprawie związanej z prawem.

Zakres pomocy prawnej

Do podstawowych obszarów zainteresowania radcy prawnego z Wyszkowa lub dowolnie innego polskiego miasta należy udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii i przygotowywanie pism procesowych. Ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami radca pod pewnymi warunkami (nie może podlegać stosunkowi pracy) może reprezentować klienta również w sądzie i przed organami administracji publicznej, czyli przed urzędami. Dopuszczalne jest zatem, by radca zajmował się prowadzeniem spraw karnych, z zakresu prawa wykroczeń, a także sprawami administracyjnymi, z zakresu prawa rodzinnego i karnoskarbowymi. Usługi, jakie świadczy adwokat, nie różnią się zatem od tego, co może zaoferować radca prawny. Wyszków lub inna mała miejscowość może okazać się zatem równe dobrym miejscem, w którym można uzyskać poradę prawną, jak Warszawa, gdzie swoje siedziby mają największe kancelarie adwokackie w kraju.

Oferta radcy prawnego

Zgodnie z istniejącymi możliwościami radca prawny w Wyszkowie może świadczyć takie same usługi prawne jak prawnik w Warszawie lub innym dużym mieście wojewódzkim. Podstawowymi obszarami prawa, jakimi zajmują się radcy, jest prawo cywilne, rodzinne, spadkowe, gospodarcze oraz prawo pracy. Oczywiście w obecnych warunkach obszarem zainteresowania radcy prawnego może być również prawo administracyjne i karne. Oferta usług prawniczych jest oczywiście szersza i obejmuje także inne aspekty działalności, jaką może prowadzić radca prawny. Wyszków jest przykładem miasta, w którym siedzibę ma nowa Kancelaria świadcząca również usługi z zakresu mediacji i negocjacji, doradztwa dla firm i organizacji, a także znoszenia współwłasności nieruchomości.

Do dysponującego odpowiednim wykształceniem i wiedzą radcy prawnego z Wyszkowa lub innego miasta, można i warto zwracać się we wszelkich sprawach związanych z prawem. To szczególnie przydatne w sprawach rodzinnych i spadkowych, gdy emocje mogą być złym doradcą. Oczywiście radcy pomagają również w wielu innych sprawach i w przypadku problemów natury prawnej, zawsze udzielają kompetentnej porady.

Dodaj komentarz