Prawo

Adwokat a radca prawny — jaka jest różnica?

Otrzymanie pisma procesowego i konieczność wystąpienia przed sądem, to jeden z przykładów, kiedy decydujemy się na szukanie pomocy prawnej. Czasami możemy nie wiedzieć, do kogo się zgłosić z próbą o reprezentowanie nas w konkretnej sprawie – do adwokata czy do radcy prawnego? Czym różnicą się te dwa zawody?

Zawód adwokata i radcy prawnego

Są to dwa różne zawody i dwie ustawy, które je regulują. O adwokacie przeczytamy w ustawie Prawo o adwokaturze, natomiast regulacje dotyczące radców prawnych znajdują się w ustawie o radcach prawnych z 1982 roku. Tylko czy zapisy tych ustaw przyznają zupełnie inne kompetencje osobom wykonującym wymienione zawody? Okazuje się, że są one bardzo zbliżone, żeby nie powiedzieć tożsame. Obydwie grupy zawodowe w chwili obecnej mogą świadczyć pomoc prawną, sporządzać opinie prawne, opracowywać akty oraz występować przed sądami i instytucjami państwowymi. Choć należy podkreślić, że sięgając wstecz, to adwokaci mieli większy zakres spraw, jakimi mogli się zajmować. Radcy prawni dopiero od 2007 roku mogą występować w sprawach rodzinnych, a od 1 lipca 2015 roku również w sprawach karnoskarbowych i karnych — w roli obrońcy. A co z prawem pracy? W tym zakresie może klienta reprezentować zarówno adwokat, jak i radca prawny. Prawo pracy należy bowiem do jednej z popularniejszych gałęzi prawa, z której warto zasięgnąć porady specjalisty.

Różnice między adwokatem a radcą prawnym

Największa różnica, jaką można zauważyć polega na tym, że w przypadku gdy radca prawny chce się zajmować sprawami karnoskarbowymi i karnymi, to nie może być zatrudniony na umowę o pracę. Jeśli natomiast będzie pełnił rolę obrony w sprawach z innego zakresu, wówczas może mieć zawarty stosunek pracy. Adwokat natomiast, żeby móc wykonywać swój zawód musi być wspólnikiem w spółce lub posiadać własną działalność gospodarczą. Będąc na sali sądowej, adwokata od radcy możemy odróżnić po kolorze żabotu w todze — ten pierwszy ma żabot koloru zielonego, a drugi niebieskiego.

Z punktu widzenia klienta, po zmianie przepisów zawód adwokata nie różni się od zawodu radcy prawnego. Stąd też coraz częściej pojawiają się głosy, żeby te zawody ujednolicić.

Dodaj komentarz