BiznesFinanse

Formy opodatkowania – co musisz o nich wiedzieć?

Przy rejestracji własnej działalności gospodarczej na druku CEIDG-1 należy wskazać odpowiedni typ świadczenia pieniężnego pobieranego przez instytucję publicznoprawną. Warto wiedzieć, jakie formy opodatkowania są dopuszczalne przez polskie przepisy.

Właściwa decyzja

Jaką formę opodatkowania wybrać? – to pytanie zadaje sobie wielu przedsiębiorców. Wybrana forma opodatkowania obowiązuje przez dwanaście miesięcy. Osoba, pragnąca zmienić rodzaj świadczenia, może to zrobić na początku następnego roku, dostarczając odpowiednie dokumenty do urzędu skarbowego. Przy wyborze odpowiedniej formy opodatkowania należy uwzględnić wady i zalety konkretnego rozwiązania, które zapewni największy przychód netto. Warto wziąć pod uwagę m.in. skalę i rodzaj działalności, organizacyjno-prawną strukturę spółki, liczbę zatrudnionych pracowników, zyski.

Spółki osobowe

Jednostki  te podlegają zasadzie transparentności, zgodnie z którą każdy wspólnik rozlicza się indywidualnie z podatku. Wysokość świadczenia zależy od udziału w zyskach lub wkładu określonego w umowie.  Spółka osobowa prowadzi ewidencję rachunkową, na podstawie której wyliczany jest dochód danego wspólnika. Forma opodatkowania zależy od osobowości udziałowca oraz wybranego rodzaju świadczenia. W przypadku osób fizycznych opodatkowanie wylicza się według:

  1. zasad ogólnych (17% i 32%)
  2. podatku liniowego (19%)
  3. karty podatkowej
  4. ryczałtu ewidencjonowanego, jeśli taką opcję wybiorą wszyscy wspólnicy.

Spółki kapitałowe

Jednostki prawa handlowego podlegają zasadzie odrębności. Spółki rozlicza się zatem według estońskiego CIT-u, a wspólników zgodnie z CIT-em lub PIT-em. Zasada rozdziału związana jest z podwójnym opodatkowaniem. Podatek nalicza się z od dochodów spółki, a wspólnicy jednostki muszą także odprowadzić świadczenie od kwoty, będącej dywidendą. W zależności od statusu udziałowca uzyskiwany przez niego dochód może podlegać PIT-owi lub CIT-owi.

Przy wyborze odpowiedniej formy opodatkowania należy uwzględnić rodzaj działalności, strukturę spółki, liczbę pracowników oraz przychody. W przypadku ewentualnych wątpliwości można skorzystać z pomocy specjalisty.

Dodaj komentarz